משרדנו ערך כנס בשיתוף אגוד היועצים המשפטיים בנושא ניהול סיכונים

פירמת שרקון, בן-עמי, אשר ושות’ ונאמן קינן ושות’, קיימה כנס בשיתוף עם איגוד היועצים המשפטיים (ACC), במלון פלזה בתל אביב. הכנס סקר את האיומים העסקיים העומדים בפני תאגידים כיום, תוך התמקדות בהקטנת החשיפה לגורמי סיכון בתחום תביעות אזרחיות ופליליות, ני”ע ונגישות. יו”ר הפירמה, עו”ד אילן שרקון נשא דברי פתיחה ועורכי הדין גיא נאמן, אורי הברמן ורון גוטמן, סקרו את עולם הליטיגציה התאגידית-כלכלית אשר מתפתח במהירות בישראל.