צור קשר
טל. 035662808
מייל: idit.b@cbalaw.co.il

תחומי התמחות:

עידית בן עמי

שותפה - עורכת דין


עו"ד עידית בן עמי הינה שותפה ומנהלת מחלקת תאגידים עירוניים בפירמה.


עו"ד בן עמי עוסקת מזה שנים ובעלת ניסיון עשיר ומגוון בליווי גופים הכפופים לחובת מכרז, בכלל ובליווי תאגידים עירוניים, בפרט.
הליווי המוענק לתאגידים העירוניים הינו ליווי שוטף של כל האורגנים בהם, לרבות הדירקטוריון וועדותיו ונושאי המשרה בהם, על כלל פעילויותיהם, לרבות מכרזים.


עו"ד בן עמי מלווה , בין היתר, את גיבוש וניסוח תנאי הסף למכרז, ניסוח ועריכת מסמכי המכרז ומסמכי הבהרות, ליווי הכנת המפרטים המקצועיים, גיבוש הקריטריונים ואמות המידה לבחירת ההצעות בהיבט המקצועי, השתתפות בסיורי קבלנים ובישיבות ועדת מכרזים, בדיקת הצעות והכנת חוות דעת, ליווי הליך קבלת אישורי הרגולטור למכרזים (במידה ונדרש) וייצוג התאגיד בפניו וכן ייעוץ ומתן חוות דעת ביחס להתקשרויות הפטורות מחובת המכרז.
סוגי המכרזים רבים ומגוונים לרבות מכרזים בשיתוף המגזר הפרטי, BOT ועוד. בתחום המכרזים, ניסיונה של עו"ד בן עמי כולל אף ליווי רשויות מקומיות ומוסדות להשכלה גבוהה.


עו"ד בן עמי כיהנה כדירקטורית בחברות ממשלתיות וציבוריות וכן כחברת מועצת עיריית גבעת שמואל. קודם הצטרפותה לפירמה כיהנה כשותפה מנהלת במשרד פלאט, בן עמי ושות', אשר התמחה בייצוג גופים ציבוריים ודו מהותיים.

הסמכה: 

  • חברת לשכת עורכי הדין בישראל משנת 1996

השכלה:

  • תואר ראשון במשפטים (LL.Bׂׂ), אוניברסיטת בר אילן

  שפות:

  • עברית, אנגלית