מידעהצהרת נגישות
תצוגת צבעים באתר(* פועל בדפדפנים מתקדמים מסוג Chrome ו- Firefox)תצוגה רגילהמותאם לעיוורי צבעיםמותאם לכבדי ראייה
סגירה
  • הצהרת נגישות

גם אם רשות התרשלה בטיפול במפגע אסבסט המצוי בשטחה – לא ניתן להגיש נגדה תובענה ייצוגית

גם אם רשות התרשלה בטיפול במפגע אסבסט המצוי בשטחה – לא ניתן להגיש נגדה תובענה ייצוגית

ת"צ (י-ם) 1177-02-20  עמי שמיר נ' עיריית ירושלים (ניתן ביום 12.9.2021)

בית המשפט פירש באופן תקדימי את המונח "גורם מפגע", הקבוע בסעיף 6 לתוספת השנייה לחוק תובענות ייצוגיות, תשס"ו-2006, בקבעו כי לא ניתן להגיש תובענה ייצוגית כנגד רשות בגין מפגע סביבתי אותו היא לא יצרה.

המונח "גורם מפגע" פורש כיצירה אקטיבית של המפגע והסיכון הבריאותי הנלווה לו, כך שנדחתה הטענה כי רשות יכול שתהיה "גורם מפגע" על דרך המחדל, או כפועל יוצא מרשלנותה בטיפול.  

עניינו של תיק זה בבקשה לאישור תובענה ייצוגית אשר הוגשה כנגד עיריית ירושלים, בטענה כי זו התרשלה בטיפול במפגע אסבסט בשטח של כ- 250 דונם בעיר (בסמוך לשכונת קריית יובל).

מקורו של המפגע בכ-115 צריפי אסבסט שהקימה המדינה בעשורים הראשונים לקיומה בהם שוכנו עולים. לימים, פונו העולים, נהרסו הצריפים, אך שרידי האסבסט נותרו כשהיו.  

לטענת המבקשים, העירייה התרשלה בטיפול במפגע האסבסט שבשטחה, ולא נהגה בזהירות המתחייבת מהסיכון. מכאן הטענה כי יש לראות בה "גורם מפגע" לצורך אישור הגשת תובענה ייצוגית כנגדה.

מנגד טענה העירייה כי לא הייתה כל התרשלות מצידה – טיפולה במפגע היה בהתאם להנחיות המשרד להגנת הסביבה. בנוסף נטען כי לפי החוק, לא ניתן לראות ברשות ציבורית "גורם מפגע", בגין מפגע שאינו מעשה ידיה, ועל יסוד זה לאשר תובענה ייצוגית כנגדה.

בית המשפט קיבל את טענות העירייה במלואן וקבע כי:

לפי סעיף 6 לתוספת השנייה לחוק התובענות הייצוגיות, ניתן אמנם להגיש תובענה ייצוגית כנגד רשות בעילה של מפגע סביבתי, אולם תחולת החוק צומצמה לאותם מקרים שבהם הרשות היא אכן "גורם מפגע".

טענת המבקשים לפיה העירייה היא שגרמה למפגע - באופן שבו הותירה את שברי האסבסט בשטח הוואדי, לא טיפלה בהם, אפשרה קיומן של שריפות ומדורות במהלך השנים, וכן אפשרה ביצוען של עבודות בכלים כבדים וטרקטורים – נדחתה.

בית המשפט פירש אפוא את הסעיף הנ"ל באופן תקדימי, והבהיר כי האפשרות להענקת סעד של פיצוי, צומצמה לאותם מקרים שבהם הרשות עצמה מהווה "גורם מפגע". זאת בניגוד למחדל, שבו הרשות לא מנעה את היווצרות המפגע.

ובמקרה הנדון, העירייה לא הייתה אחראית להקמת המבנים, לפירוקם ולהותרת שרידי אסבסט בשטח באופן שנטען.

טענות המבקשים כי העירייה אישרה בנייה, אפשרה שריפות ומדורות, ולא מנעה עבודה בכלים כבדים, (טענות שלא הוכחו) אינן הופכות את הרשות ל"גורם מפגע".

 

את העירייה ייצגו עו"ד אורי הברמן ועורכת הדין מישל נגר