מידעהצהרת נגישות
תצוגת צבעים באתר(* פועל בדפדפנים מתקדמים מסוג Chrome ו- Firefox)תצוגה רגילהמותאם לעיוורי צבעיםמותאם לכבדי ראייה
סגירה
  • הצהרת נגישות

נגישות - דחית מועדים מותנית

דחיית מועדי ההנגשה שעברה ב"חוק ההסדרים" היא מבורכת, אולם קובעת תנאים נוקשים וקיומה דורש היערכות נכונה ומראש. מסמך זה מבקש לסייע לרשות המקומית בגיבוש תוכנית הנגשה יעילה ונכונה ועמידה בדרישות החוק.

בתאריך ה-  4.11.21 עבר חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2021 ו-2022), התשפ"ב-2021 בכנסת. פרק ה' בחוק זה עוסק בפריסת המועדים להמשך עבודות ההנגשה ביחס לרשויות מקומיות, משרדי ממשלה ויחידותיה וגופים שמשרד הבריאות ממונה עליהם.

הארכת מועדים מותנית- בנוסף נקבע בחוק כי השלמת חובת ההנגשה של מבנים קיימים ומקומות שאינם בניינים, החייבים בנגישות לפי סעיף 19ט לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תידחה. הארכת תקופת השלמת חובת ההנגשה לא תעלה על 4 שנים והיא תחל מיום 31.3.2022, באופן מדורג, כאשר בכל שנה תידרש הרשות המקומית לעמוד במספר תנאים בכדי לקבל דחייה של שנה נוספת.

התקופה עד ליום 31.3.2022 היא תקופת היערכות אשר במסגרתה נדרשת הרשות להכין רשימות לבצע תוכנית עבודה, לאתר מקורות תקציב ולפרסם את המקומות הנגישים בדרך הקבועה בחוק של המקומות והמבנים החייבים בהנגשה.

תנאי לאורכה לאחר 31.3.2022 היא עמידה בכל דרישות תקופת ההיערכות.

תנאי לגבי ארוכה לכל אחת מ- ארבע השנים הבאות –(בנוסף לדרישות תקופת ההיערכות) הוא הנגשה של 25% מהמקומות הקיימים הלא נגישים, בכל שנה.

אי עמידה בתנאי תקופת ההיערכות או אי עמידה בדרישות באחת מן השנים, תביא לפקיעת האורכה וחשיפה לסנקציות.

טיפים לגיבוש תוכנית הנגשה:

  1. למנות מנהלת בראשות גורם בכיר ברשות, שכוללת מורשה נגישות, נציגות של גזברות, נציג הנדסה נציג נכסים וליווי משפטי.

  2. להבחין בין נכסים שהם מקום ציבורי לבין כאילו שאינם.

  3. לא להכיר במבנה כנגיש ללא בדיקה וחתימה של מורשה נגישות.

  4. לבדוק מי ה"בעלים" מבחינת הגדרות החוק- אם הבעלים אינה העירייה וההנגשה דורשת היתר לדרוש את הנגשה מהבעלים.

  5. בנייה שדורשת היתר לדחות לשנים האחרונות ולהתחיל לטפל מידית בהיתר. 

  6. לכלול ברשימה את כל המבנים (לרבות מבנים לפינוי)