ביקורת פנימית

הפירמה מייצגת אישים וגופים מבוקרים בהליכי ביקורת. בין ביקורת פנימית ובין ביקורת ממלכתית של מבקר המדינה. לפירמה ניסיון בליווי גופים מבוקרים בפעילותם הרגילה בתחומים שבהם עתידה לעסוק הביקורת וכן במתן תשובות לטיוטות ביקורת של הגורם המבקר (מבקר המדינה, משרד הפנים משרדי רו"ח וכיוצא באלה).

דיני נגישות

בשנים האחרונות הוספו לספר החוקים דינים רבים בתחום הנגישות. כיום מוטלות על רשויות המדינה, רשויות מקומיות, מקומות ציבורים וגופים פרטיים חובות הנגשה. לצד חובות אלה סנקציות אזרחיות ולעיתים גם פליליות.

פירמת  CBA  מלווה רשויות וגופים בתחום הנגישות וצברה ניסיון בתחום זה.

הפירמה מרבה לייצג רשויות בהגנה כנגד תביעות אזרחיות, תובענות ייצוגיות המוגשות בתחום זה.

לפירמה ניסיון בליווי נושאי משרה בפני נציב שיוויון לאנשים עם מוגבלות.